kontakt@venasarbinowo.pl | Rezerwacje pod numerem telefonu: +48 661 87 82 82 lub +48 601 688 634

Regulamin

DOSKONAŁE MIEJSCE NA RODZINNY WYPOCZYNEK

1.
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00, kończy o godz. 10:00.

2.
Uiszczenia pozostałej należności należy dokonać najpóźniej w dniu przyjazdu przed odebraniem kluczy do domku.

3.
W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 300 zł i rozliczana w dniu wyjazdu.

4.
Przekazanie i zdanie domku następuje wyłącznie w obecności właściciela ośrodka.

5.
Wszelkie usterki, które wynikły w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco właścicielowi ośrodka.

6.
Zabrania się używania własnych kuchenek i piecyków elektrycznych.

7.
Parking na terenie ośrodka jest bezpłatny.

8.
Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zamykanie okien i drzwi w momencie opuszczania domku.

9.
Jeśli z przyczyn niezależnych od wynajmujacego przyjazd lub pobyt najemcy uległ opóźnieniu lub skróceniu żaden zwrot za czas niewykorzystany nie jest należny.

10.
W domkach i pokojach zabrania się smażenia ryb.

11.
Obowiązuje zakaz palenia tytoniu we wnętrzu obiektów. Prosimy o korzystanie z popielniczek znajdujących się na zewnątrz.

12.
Prosimy o wynoszenie śmieci z domków do właściwych kontenerów na terenie ośrodka.

13.
Osoby postronne nie mogą przebywac na terenie ośrodka po godzinie 22:00.

14.
Plac zabaw przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci. Dzieci na placu zabaw bawią się tylko pod opieką osoby dorosłej.

15.
Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

16.
Cisza nocna obowiązuje od godziny 23:00 do godziny 6:00. W trakcie obowiązującej ciszy nocnej prosimy o takie zachowanie, by nie zakłócać spokoju innych Gości.

17.
Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu. W takich sytuacjach może żądać jego natychmiastowego opuszczenia bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.

18.
Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Gości.

19.
Nie przyjmujemy gości ze zwierzętami.

20.
. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

KONTAKT

Rezerwacje pod numerem telefonu:
+48 661 87 82 82 lub +48 601 688 634
Każda rezerwacja będzie aktualna po wpłacie zaliczki na konto.

Dane do przelewu:
Caro S.C. Vena Sarbinowo
ul. Południowa 61
76-034 Sarbinowo
Numer konta: 42 1050 1559 1000 0092 5846 9270
(ING Bank Śląski) 

WIADOMOŚĆ


Vena Sarbinowo | ul. Południowa 61 | 76-034 Sarbinowo

Call Now Button